Welkom op de website van JongKFPS!

Op 4 december 2009 is in Ermelo JongKFPS opgericht, een vereniging voor Friezenliefhebbers van 16 tot en met 35 jaar. JongKFPS wil jongeren enthousiast maken voor het Friese paard en hen meer betrekken bij de sport en fokkerij. Daarnaast wil JongKFPS de doorstroom van jongeren naar diverse raden en commissies binnen het KFPS (Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden-stamboek) bevorderen.
JongKFPS probeert dit te bereiken door het organiseren van activiteiten waarbij kennisoverdracht centraal staat. Zowel allerlei fokkerijaspecten als verschillende sportdisciplines zullen hierbij worden belicht. Daarnaast is er de mogelijkheid om actief mee te praten over actuele fokkerijzaken tijdens zogenaamde schaduwvergaderingen.

Jaarlijks worden in ieder geval zes activiteiten georganiseerd, waaronder een bedrijfsbezoek, sport-/clinicdag en een voorlichtings- of discussieavond. Ook is het mogelijk gezamenlijk keuringen of andere evenementen te bezoeken. Kijk in onze agenda voor de geplande activiteiten voor dit jaar!

JongKFPS is ook actief op facebook en Twitter!